obrázek

AHOJ

domu

domu

domu

Nadpis

"Papež oznámil, že se svého duchovního úřadu vzdá 28. února ve 20:00 SEČ. Tím začíná takzvané období sede vacante (uprázdněného papežského stolce)," oznámil mluvčí Vatikánu Federico Lombardi.

obrázek

Pětaosmdesátiletý papež rezignaci oznámil osobně v latině během konzistoře pro svatořečení 800 mučedníků z Otranta. Vysvětlil, že cítí tíhu úřadu a že své rozhodnutí dlouho zvažoval a přijal je pro dobro církve. Benedikt XVI. řekl, že jeho rozhodnutí je zcela svobodné a je si „plně vědom závažnosti tohoto gesta". Tím je jeho rozhodnutí platné. „Blesk z čistého nebe,“ okomentoval zprávu děkan kardinálského kolegia Angelo Sodano. Benedikt XVI. se o možnosti rezignovat zmínil už před dvěma lety: "Když si papež jasně uvědomí, že už není fyzicky či psychicky schopen plnit jemu svěřený úkol, má právo, za určitých okolností i povinnost, vzdát se úřadu," řekl tehdy. Podle Kodexu kanonického práva je papežova rezignace možná. Aby byla platná, je potřeba, aby rozhodnutí o ní bylo učiněno svobodně a bylo řádně oznámeno. Kanonické právo ale výslovně neuvádí, komu a jak přesně má být rezignace podána.

obrázek